Aktualizacja kalendarza

Zaktualizowano podstronę „Kalendarz”. RDW z dnia 14. marca jest odwołany, lecz spotkanie kręgu rejonowego 10. kwietnia jest aktualne.