Plan Rejonowego Dnia Wspólnoty

Plan Rejonowego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
15 marca 2020 w parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu

14:00 Recepcja
14:10 Zawiązanie wspólnoty
14:25 Modlitwa
14:30 Katecheza
14:40 Oddanie dzieci do diakonii wychowawczej
14:50 Spotkania w grupach
15:30 Namiot spotkania
15:50 Świadectwa
16:05 Odbiór dzieci od diakonii wychowawczej
16:15 Przygotowanie do Eucharystii
16:30 Eucharystia (parafialna)
17:35 Agapa
18:15 Zakończenie