Aktualizacja Kalendarza

Zaktualizowano Kalendarz ustalając datę spotkania dla chętnych do DK na 11.01.2020