Aktualizacja Kalendarza

Zaktualizowano Kalendarz ustalając datę Rejonowego Dnia Wspólnoty na 15 marca 2020 r.